spilleregler

Registrerede brormand

Gældende fra Dantoto spil er den samlede betegnelse for en række spil på heste- og hundevæddeløb med løbende odds totalisatorspilder udbydes af Danske Licens Spil. Spil på hestevæddeløb kan ske gennem Danske Licens Spils Dantoto terminaler, via www. Endvidere kan Dantoto spil ske på de måder, Danske Licens Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder uanset, hvorledes spillet er foretaget. Det er en betingelse for deltagelse i spil via www. Det er ikke tilladt for personer under 18 år at spille Dantoto. Oplysning om spilformer, spillevejledning, spiltidspunkter, spilstart og forventet spilstop fås hos forhandleren eller på www.

Navigationsmenu

Fodboldagenter Fodboldagenter DBU indførte med ikrafttræden 1. Du finder regelsættet her:  Dansk Boldspil-Unions reglement for fodboldagenter Regelsættet indebærer, at person der, der ønsker at spille som rådgiver for danske klubber plus spillere registrerede i danske klubber ved forhandling og indgåelse af spillerkontrakter plus transferaftaler, skal registreres som fodboldagent hos DBU. Ved at følge denne procedure opnår du status som registreret fodboldagent. Det er dog også muligt at udnævne sin status til "Fodboldagent certificeret af Dansk Boldspil-Union". For at opnå certificering som fodboldagent skal du have bestået en af DBU afholdt agentprøve, hvilket du kan læse nærmere om herhen, og du skal være dækket ind af en erhvervsansvarsforsikring, der lever frem til de af DBU stillede minimumskrav, jf. DBUs cirkulærepunkt

Indholdsfortegnelse

Den første del i vores serie omkring sportsudøvere i Danmark omhandler antallet af fodboldspillere, og der vil komme flere artikler med forskellige fokuspunkter. Den indeholder to interaktive infografikker, som på adgangskort over Danmark skaber et stort fasthed over, hvor mange fodboldspillere, der er i de enkelt kommuner. På det første kort kan du se det totale antal af fodboldspillere, og pr. det andet kan du se et overblik over tendensen — altså omkring en given kommune har flere ellers færre fodboldspillere i forhold til Siden har der været en angergiven tendens i dansk fodbold. Antallet af fodboldspillere er generelt faldet drastisk, alligevel tallene fra giver grobund for lyssyn. I var der Der er Ikke tale om den store forøgelse, og særligt ikke, hvis man stade den op imod befolkningen i Dannevang, som også er steget. Alligevel er det en positiv nyhed. Der er meget snak om, at børn bliver mere og mindre aktive for at beskæftige sig med computerspil eller TV-serier, hvilket også bekræftes af antallet af Esportsudøvere, som du i øvrigt kan læse om i den næste segment af serien.

Tilmeld nyhedsbrev

Medarbejderne må kun behandle dine data såfremt du på forhånd har samtykket indtil det. Medarbejderne er underlagt tavshedspligt plus reglerne i persondataloven. En registrering pr. ROFUS er bindende, og det er ikke muligt at fortryde eller sløjfe registreringen. Hvis du har udelukket dig midlertidigt, vil din registrering blive ophævet automatisk, når den valgte periode nervetråd.