Kontantforbuddet og håndtering af kontanter

Primære spil andel – 889440

Indhold Den administrerende direktør har ordet Beretninger Danske Spil koncernen Påtegninger Ledelsespåtegning Regnskab Resultatopgørelse — 1. Den administrerende direktør har ordet For Danske Spil bød på en rekordhøj bruttospilleindtægt. Det er vi stolte af, fordi det betyder, at vi kan levere et samlet samfundsbidrag på 2. Danske Spil spiller for at vinde. Det er kernen i vores produkter og grundstenen i vores kultur. Vores resultater ville normalt have bragt os i det danske C­ index, men som statsligt ejet virksomhed spiller vi uden for den kategori, og den helt store vinder er altid det danske samfund.

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, plus en besked om hvorfor du antage, modtageren skal gøres opmærksom på denne side. Denne rapport handler om skuespil på internettet. Rapporten belyser, i hvilken udstrækning de nye spil på internettet vil påvirke de betalingsspil, vi kunstkender i dagens Danmark. Den beskriver situationen i dag, og den analyserer enkelte af de udviklingstendenser, vi allerede moment kan se slå igennem.

Hvem er omfattet af hvidvaskloven?

Pr. gennem det seneste årti er holdningerne til at kontanter alene anvendes af personer i ond tro, af kriminelle, udlændinge eller at det er abonnementspris for sort arbejde. I det offentlige tankesæt præget af medierne er adskillig under mistanke i de forskellige arbejde. Det er vel en slags apartheid overfor forskellige erhvervsgrupper i Danmark. Pr. henhold til Hvidvaskloven er det alligevel svært for den del af erhvervslivet der håndterer kontanter, såsom:. Såsnart de kommer i banken med flere plus flere kontanter begynder banken at reagere, og det er ikke ualmindeligt at banken opsiger kunder med store kontantindbetalinger. Vi kender flere som har indbetalinger i kontant for millioner pr. Aldeles kunde vi har er på sin fjerde bank, som allerede har ringet og bedt om et møde. Forklaringen på dette ligger i Hvidvaskloven, der blandt andet har til hensigt at forhindre sorte penge på markedet.

Frasorterer Brasilianske

Det foreslås at forøge ølmoderationen foran de mindre bryggerier. Det foreslås at bygge aldeles nuværende mønster foran ølmoderation ved at forandre man aktuel faste satser pr. Hermed vil afgiftslettelsen ligesom selve ølafgiften gengive det konkrete alkoholindhold fremfor aldeles almen satsning pr. Hermed vil man mindste bryggerier modtage maksimal afgiftslettelse før foran rammerne af strukturdirektivet, ligesom det er tilfældet foran man mindste destillerier, der moment modtagestation spiritusmoderation, jf.