E.A.9.2 Lotteri udbudt af Danske Spil A/S

Klasselotteriet online – 197601

Disse vilkår og betingelser for CashbackDeals. Artikel 1 - Definitioner Definitionerne nedenfor vises med stort i disse vilkår og betingelser og har følgende betydning: 1. Besøgende: Alle personer, der besøger webstedet når som helst.

Service menu

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om optagelse efter § 19 og § 20 af personer og selskaber m. Regnskabsbestemmelser En spiludbyder, der er afgiftspligtig derefter denne lov, skal føre et bogholderi, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og kontrollen med afgiftens berigtigelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for registreringspligtige personer og selskaber kvm. Kontrol § 30 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, indtil enhver tid mod behørig legitimation medmindre retskendelse adgang til at foretage tjek i lokaler, der benyttes af registreringspligtige personer og selskaber m.

Vilkår og betingelser

Generelt 1. Disse retningslinjer gælder for personer, der ønsker at spille med pr. Klasselotteriet. Spil i Klasselotteriet forudsætter, at du registreres som spiller, og at du tiltræder Klasselotteriets retningslinjer. Du kan spille med enten via: Klasselotteriets homepage online Klasselotteriets kundeservice online Klasselotteriets kundeservice fysisk lodbevis Klasselotteriets forhandlere fysisk lodbevis 1. For online spil er dokumentationen for spillet betalingsoversigten fra banken. Foran fysisk spil på lodbevis er dokumentationen det udleverede fysiske lodbevis ihændehaverpapir.

Vilkår og betingelser

Bestyreren, jf. Det er en betingelse foran at opnå godkendelse, at bestyreren opfylder betingelserne i § 26, stk. Bestyreren kan ikke godkendes, hvis bestyreren ellers andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på bestyrerens arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at spillestedet ikke vil blive drevet på ordentlig måde. En godkendt bestyrer skal række spillemyndigheden besked, hvis vedkommende ikke mere opfylder betingelsen i § 26, stk. Godkendelsen af en bestyrer kan tilbagekaldes, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelsen i stk. En godkendelse af aldeles bestyrer bortfalder, hvis bestyreren ikke mere opfylder betingelsen i § 26, stk. En ansat i landbaserede kasinoer barriere forud for ansættelsen godkendes af spillemyndigheden. Det er en betingelse for at opnå godkendelse, at den ansatte er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 26, stk. En lønslave kan ikke godkendes, hvis den ansatte eller andre, der kan øve aldeles bestemmende indflydelse på den ansattes erhverv, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at tage, at den ansatte ikke vil foretage sit arbejde på forsvarlig måde.