Kapitalpension

Beholde penge skærmen

Sagen vedrører krav om udbetaling af beløb indgået på overtrukket konto med henvisning til, at beløbet var børnefamilieydelse. Klageren blev kunde i Hvidbjerg Bank ultimo julihvor hun oprettede en indlånskonto uden overtræksret. Banken har oplyst, at klageren i forbindelse hermed oplyste, at hun ville få sin løn som direktør for et selskab, S1, indbetalt til kontoen. S1 var blevet kunde i banken i maj samtidig med selskabet S2, hvor klagerens samlevende ægtefælle, Æ, var direktør. S1 og S2 fik i forbindelse hermed lån til finansiering af ejendomskøb. Af kontoudskrift for indlånskontoen for perioden fra den

Læs også:

Dame har ført flere sager om efterbetaling af løn i retten. Hvad sker der, hvis jeg har fået udbetalt for meget i løn? Hvis man ikke var klar over, at man har fået for meget i acer, og man ikke kan forvente af dig, at du burde være gennemsigtig over det, har du handlet pr. god tro. Så kan arbejdsgiveren ikke kræve pengene tilbage, selvom du har fået for meget. Hvis du under var klar over, at du har fået for meget i løn — eller i hvert fald burde eksistere klar over det — har man handlet i ond tro. Så kan arbejdsgiveren kræve at få det pengebeløb tilbage, som du har fået foran meget i løn. Det er frem til retten at vurdere, om man har været i god tro ellers i ond tro. For eksempel har Leila Nielsen fået rettens ord foran, at hun var i god tillid, da hun over en længere tidsrum fik udbetalt i alt Læs også:.

Sådan foregår udbetaling

Overvejer du at begynde at investere, alligevel mangler du viden om hvad investering er, og hvorfor det er aldeles god idé? Beregn de forventede omkostninger, hvis du placerer din pensions- ellers børneopsparing i Nordeas puljer. Du kan ikke længere oprette eller indbetale indtil en kapitalpension, da kapitalpensionen i blev afløst af Aldersopsparingen.

Kontakt os

Der er tale om to modsatrettede interesser, nemlig på den ene side arbejdsgiverens interesse i at få det pengebeløb tilbage, der reelt ikke er modtagerens, og på den anden side lønmodtagerens interesse i at kunne beholde det beløb, som vedkommende — måske inklusive rette — har indrettet sig på at kunne beholde. Domstolene har flere gange taget stilling til spørgsmålet, plus helt overordnet set kan man mene, at lønmodtageren, hvis han skal kunne beholde beløbet, skal have været pr. god tro med hensyn til, at det udbetalte beløb tilkom ham, det vil sige  at han hverken vidste eller burde have vidst at beløbet ikke tilkom ham. Der lægges pr. den forbindelse blandt andet vægt på følgende:. I sidste ende er der altid tale om en konkret ejendomsvurdering. Hvis man ikke kan blive enige kan domstolene, eller eventuelt faglig voldgiftsret, afgøre sagen. Har du brug foran hjælp? Kontakt advokat Nicholas Ørum Keller  på tlf. Hvis du har tvivlsspørgsmål eller brug for hjælp, så udfyld formularen her. De indtastede oplysninger er desværre ugyldige.